Sklep Internetowy Biura Finansowo-Rachunkowgo Arches
|| Strona firmowa || Regulamin sklepu || Warunki licencji || Zadaj pytanie ||
Koszyk

Kategorie
Programy dla księgowych
(8)
Programy dla biegłych
(6)
Aktualizacje
(2)
Wyszukaj produkt


Regulamin sklepu:

Sklep Internetowy "ARCHES" Biura Finansowo-Rachunkowego działa pod adresem www.sklep.arches.com.pl, prowadzony jest przez "ARCHES" Biuro Finansowo-Rachunkowe z siedzibą w Malborku, ul. Żeromskiego 36 (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1995-06-26. Obecny Nr NIP 579-100-43-84, Numer REGON 170262716.
Przewżająca działalność gospodarcza (kod PKD) 69.20.Z-Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) -69.20.Z, 58.29.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 85.59.B

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
Sprzedaż oprogramowania dokonywana jest wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, gdzie zakupiony towar jest nabywany w związku z prowadzoną działalnością tj. dla biegłych rewidentów, doradców podatkowych, przedsiębiorstw korzystających z profesjonalnego oprogramowania z zakresu analizy podatkowej i księgowości (art.22 k.c. a contrario). Przedmiotowa sprzedaż nie jest sprzedażą konsumencką w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002.141.1176) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012.1225 j.t.).
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
APS - Dokumentacja rewizji finansowej, usług atestacyjnych i pokrewnych. Rezerwy pracownicze, arkusze kalkulacyjne do samodzielnego obliczenia nagród jubileuszowych, emerytalnych oraz urlopowych.
Podatek odroczony arkusz kalkulacyjny z instrukcją i prezentacją służy do samodzielnej nauki odroczonego podatku dochodowego dla księgowych.
Analiza finansowa przedsiębiorstw - 3 roczne okresy sprawozdawcze.
Filtrator.

Dokładna specyfikacja oferowanych produktów znajduje się w zakładce www.sklep.arches.com.pl

Zalecane wymagania sprzętowo-programowe:
- procesor ok. 1000 MHz ,
- pamięć operacyjna: 512 MB /minimum/ - zalecane 1 G,
- Windows XP, 7, 8, Vista
- Microsoft Excel, zalecany z pakietu Microsoft Office 2003 / lub nowszy
Uwaga !
W przypadku stosowania Office 2003 konieczne jest uaktualnienie tego pakietu dodatkiem Service Pack 3 lub późniejszym.
Miejsce na twardym dysku:
jeden folder /zawiera obszar 1 badania/ zajmuje 30 MB.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, w tym dane osobowe Kupującego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień regulaminu, warunków i sposobu dostawy, sposobu płatności oraz warunków licencji (warunki licencji są dostępne w zakładce www.sklep.arches.com.pl_Warunki licencji

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia i od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu internetowego.

5. Po przygotowaniu oprogramowania i nadania indywidualnych cech dla przyszłego użytkowania oprogramowania zostaje ono wysłane do Kupującego. Przewidywany czas dostawy około 2 dni roboczych.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności oprogramowania (w trakcie jego aktualizacji) objętego zamówieniem, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane w późniejszym umówionym okresie, czy w całości anulowane.
Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy nie wyraża zgody na zrealizowanie zamówienia w późniejszym nie umówionym okresie ze względu na w/w przyczynę.

8. W przypadku sprzedaży promocyjnej ograniczona jest liczba oprogramowania lub ograniczony jest czas trwania tej promocji. Zamówienie które dotarło do sklepu (liczy się jego data otrzymania) po czasie promocji nie jest objęte promocją. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. Promocja nie dotyczy oprogramowań w stosunku do których zastosowano upusty (ze względu na ilość zamówionych oprogramowań).

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu będą wprowadzania w nich zmian.W przypadku niemożliwości naprawy Sprzedający dokona na rzecz Kupującego zwrotu ceny zakupu towaru

10. Za zamówione oprogramowania Kupujący może zapłacić wyłącznie przelewem bankowym na konto BZ WBK SA O/Malbork 21 1090 1098 0000 0000 0948 9289.

11. Zamówione oprogramowanie wysyłane jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczta Polska. Koszt przesyłki wliczony w koszt oprogramowania

W przypadku zamówienia wysyłki kurierskiej koszty przesyłki pokrywa Kupujący wg taryfy kuriera

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest oprogramowanie wymienione w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.

15. Informujemy, że nie dokonujemy sprzedaży oprogramowania osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

16. Zwrot oprogramowania zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", kupujący może zrezygnować z oprogramowania kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstępieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy oprogramowanie nie nosi śladów użytkowania, jest kompletne i nie zostało w żaden sposób zniszczone, a nadto przed uzyskaniem kodu dostępu do oprogramowania otwierającego jego wnętrze. W sytuacji pobrania kodu przez Kupującego brak jest możliwości zwrotu oprogramowania. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie oprogramowania. Równowartość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu oprogramowania Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać je przesyłką pocztową na adres "ARCHES" Biuro Finansowo-Rachunkowe z siedzibą w Malborku, ul. Żeromskiego 36. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem oprogramowania reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego oprogramowania należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Oprogramowanie uszkodzone zostanie wymienione na nowe i dostarczone do Kupującego.

Wzór załącznika.

Oświadczam, że zgodnie z regulaminem sklepu internetowego ARCHES Biuro Finansowo Rachunkowe 82-200 Malbork ul. Żeromskiego 36 rezygnuje z zakupionego oprogramowania pod nazwą ...........................................
Jednocześnie oświadczam, że nie pobrałem kodu aktywacyjnego do ww. oprogramowania i spełniłem warunki do zwrotu oprogramowania. Kwotę wpłaconą za oprogramowanie o wartości .......... zł proszę przekazać na rachunek bankowy Nr ........................................... na adres kupującego to jest: ............................

Podpis oświadczającego ........................ Miejscowość .....................
Kontakt
tel./fax (055) 272-55-73 e-mail biuro@arches.com.pl